Regulamin

WITAMY NA STRONIE REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FANABERIASHOP.PL

I.  DEFINICJE

FIRMA oznacza MOVO GROUP Sp. z o.o.  z siedzibą w Łęczyca 62-051, ul. Poznańska 26

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin

Strona lub Sklep Internetowy oznacza stronę internetową fanaberiashop.pl

Użytkownik Lub Klient oznacza osobę, która przegląda lub używa stronę www.fanaberiashop.pl

DANE OSOBOWE oznaczają dane osobowe o których mowa w USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

II.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.fanaberiashop.pl.  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz 1204 ze zm.).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fanaberiashop.pl  oraz pobierać go i sporządzić jego wydruk.

Regulamin określa w szczególności:

1) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego; oraz

2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w ramach Sklepu Internetowego.

Klientami Sklepu Internetowego mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające adres e-mail oraz rachunek bankowy w polskim banku.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Cała zawartość STRONY jest przedmiotem praw autorskich należących do FIRMY. Nic na STRONIE nie powinno być rozumiane jako dawana Państwu zgoda lub pozwolenie na wykorzystywanie zdjęć, treści, znaku towarowego, logo lub innych informacji ze STRONY. Kopiowanie lub ściąganie informacji ze STRONY nie przenosi na Państwa praw autorskich. Zawartość STRONY może być zmieniana przez FIRMĘ; nie dotyczy to zmiany niniejszego Regulaminu jeżeli został on już zaakceptowany przez klienta.

Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru. W szczególności wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu towaru dostarczanego do Klienta, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia i innych czynników związanych z dokonywaniem zakupów przez sieć Internet. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy akapit nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności FIRMY wobec klienta będącego konsumentem.

FIRMA nie stosuje kodeksów postępowania ani kodeksów dobrych praktyk.

III.TOWARY I INFORMACJE

Informacje odnośnie oferowanych do sprzedaży towarów w SKLEPIE INTERNETOWYM, w tym, ale nie ograniczając się do składu towarów, rozmiarów i innych opisane są na STRONIE. FIRMA sprzedaje towary używane – odzież i akcesoria odzieżowe, które nie są kupowane od producenta ani od oficjalnego dystrybutora, dlatego też FIRMA nie może zagwarantować autentyczności lub marki towarów.

Z uwagi na powyższe FIRMA nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na sprzedawane przez FIRMĘ towary ani też nie świadczy żadnych usług posprzedażnych; celem uniknięcia wątpliwości zapisy powyższe nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i przysługujących klientowi będącemu konsumentem.

Strona zawiera towary które są dostępne do nabycia w Sklepie Internetowym i towary te mogą być nabywane poprzez dodanie ich do koszyka klienta – z zastrzeżeniem iż dla celów poglądowych i dla orientacji w zmieniającej się ofercie Sklepu, produkty sprzedane danego dnia pozostają na Stronie do końca dnia w którym zostały sprzedane, jednakże są one opatrzone komentarzem „SPRZEDANE” i nie mogą one być dodane do koszyka klienta.

IV.  CENY

Wszystkie ceny przedstawione na stronie internetowej są w polskiej walucie (złotych – PLN) i obowiązują tylko w momencie ich publikacji. FIRMA zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie bez uprzedzenia klientów – nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE. Przedstawione w sklepie ceny towarów zawierają wszystkie podatki, bez kosztów wysyłki, która zależy od opcji dostawy wybranej przez klienta. Koszty wysyłki są przedstawione oddzielnie przed złożeniem zamówienia:

1) 10 zł (Paczkomaty); 8 zł (E-commerce); 12 zł (DPD)  za przesyłkę opłaconą w sposób elektroniczny: kartą Visa albo MasterCard – przez PayPal, ), przelew tradycyjny oraz poprzez PRZELEWY24 ;

2) 15 zł za przesyłkę przy płatności gotówką przy odbiorze.

3) Przy zamówieniu, w którym artykuły mają wartość powyżej 80 zł i które zostało opłacone w sposób elektroniczny – kartą bankową, przelewem tradycyjnym, przez konto w PayPal lub Przelewy24, dostawa jest bezpłatna.

Przed złożeniem zamówienia, podawana jest także łączna kwota do zapłaty przez klienta.

V.ZAMÓWIENIA

Terminy realizacji zamówień zależą od partnerów FIRMY – firm kurierskich; maksymalny termin realizacji zamówienia do 3 dni roboczych. Opcje wysyłki mogą zostać zmienione przez FIRMĘ w dowolnym czasie i przedstawione w niniejszym Regulaminie – nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE.

Zamówienie zostaje złożone, jeśli KLIENT prawidłowo wypełni formularz zamówienia w swoim profilu na STRONIE i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail. W zamówieniu KLIENT dokonuje:

1) wyboru zamawianego towaru lub towarów;

2) wyboru sposobu płatności;

3) wskazania adresu dostawy.

Po podaniu przez KLIENTA wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;

2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy;

3) wybranej metody płatności;

4) czasu dostawy.

W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie przez KLIENTA akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM”.

VI.  PŁATNOŚĆ 

Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności:

1) płatność gotówką przy odbiorze (dostawie kurierem),

2) kartą Visa albo MasterCard – przez PayPal,

3) przez konto PayU,

4) poprzez PRZELEWY24 (przelew)

5) przelew tradycyjny na konto bankowe

Użytkownik może uiścić opłatę za zamówiony towar, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w koszyku klienta. Jeśli użytkownik wybierze opcję płatność przy odbiorze, musi zapłacić za zamówione towary plus kwotę za dostawę przez kuriera podczas otrzymania przesyłki.

Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności dokonywane są w polskich złotych. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu użytkownik udziela wyraźnej i bezwarunkowej zgody na płatność z góry FIRMIE całej kwoty za zakupione towary w sklepie internetowym. Użytkownik otrzymuje wraz z zakupionym towarem paragon lub na życzenie fakturę, która opisuje towar, jego cenę oraz koszty dostawy, a także potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na podany przez użytkownika adres e-mail, zawierające wymagane prawem informacje.

Przy płatności z góry (w sposób elektroniczny), wysyłka zamówionego towaru jest realizowana po otrzymaniu przez FIRMĘ całości kwoty wraz z kosztami dostawy.

Przy płatności gotówką przy odbiorze (dostawie kurierem), kupujący przekazuje kurierowi sumę równą całkowitej należności (zawierającą cenę zamówienia i koszty dostawy), którą odznacza się w specjalnym druku (poświadczającym dostawę towarów przez kuriera do klienta). Wraz z podpisaniem druku przez klienta, klient upoważnia kuriera do wysłania w jego imieniu kwoty FIRMIE, która zawiera cenę dostarczonego zamówienia wraz z kosztami dostawy; celem uniknięcia wątpliwości klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Przy płatności przez PRZELEWY24 (mogą Państwo płacić przez PRZELEWY24 używając Państwa konta bankowego, po tym jak zarejestrują się Państwo w PRZELEWY24 i upoważnią Państwo PRZELEWY24, aby wysłały przelew bankowy do fanaberiashop.pl w Państwa imieniu). Konieczne jest jednak uprzednie sprawdzenie czy PRZELEWY24 współpracują z bankiem w którym posiadacie Państwo konto. Należy wybrać ikonę swojego banku, po czym następuje przekierowanie na stronę logowania do e-bankowości i po zalogowaniu automatycznie zostają wstawione dane do przelewu z kwotą. Płatność należy zatwierdzić tokenem.

Wszystkie elektroniczne płatności kartami i przez konto w PayPal jak również przez PRZELEWY24 są przeprowadzane przez system PayPal albo system PRZELWY24. STRONA nie przechowuje danych z kart i prywatnych rachunków. W związku z tym obowiązują warunki płatności i koszty według PayPal (dostępnie pod adresem https://www.paypal.com/pl/home) albo PRZELEWY24 (dostępnie pod adresem https://www.przelewy24.pl/ ).

 

VII.  UMOWA

Umowa sprzedaży wysyłkowej między FIRMĄ a użytkownikiem zostaje zawarta z momentem kliknięcia przycisku „ZAMAWIAM” na STRONIE.. Użytkownik otrzymuje następnie e-mail z potwierdzeniem.

VIII.DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

Dostawa zamówienia ze SKLEPU INTERNETOWEGO dokonywana jest wyłącznie przez kuriera.  Przed wysłaniem zamówionego towaru, FIRMA ma prawo skontaktować się z klientem na podany przez niego numer telefonu, aby omówić ewentualne szczególne warunki dostawy.

Dostawy są możliwe na terytorium Polski. Podczas dostawy klient podpisuje specjalny druk potwierdzający przyjęcie zamówionego towaru.

Dostawa danego zamówienia jest finalizowana w wyznaczonym terminie, określonym w podsumowaniu zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach FIRMA ma prawo do wydłużenia terminu dostawy nie dłużej niż 3 dni roboczych, o czym niezwłocznie informuje klienta.

Towary są dostarczane klientom bezpośrednio przez kuriera do rąk własnych na podstawie podpisu. Gdy nie jest możliwe dostarczenie osobiście do osoby, paczki są dostarczane następująco – do członka rodziny, odnotowując imię i nazwisko osoby, która odebrała paczkę. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie paczki nie z winy FIRMY lub kuriera, pracownik firmy kurierskiej kontaktuje się telefonicznie z klientem, aby uzgodnić, z którego oddziału firmy kurierskiej klient może odebrać swoją paczkę. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie paczki nie z winy FIRMY lub kuriera i niemożliwe jest skontaktowanie się z klientem, umowa o sprzedaży wysyłkowej automatycznie zostaje rozwiązana. Celem uniknięcia wątpliwości koszty przesyłki zwrotnej ponosi w takiej sytuacji FIRMA; w przypadku dokonania przez takiego klienta ponownego zamówienia, FIRMA ma jednak prawo zażądać zapłaty z góry.

IX.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

X.1 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zamówionych w Fanaberiashop.pl w ciągu 14 dni od daty dostawy towarów.

Akceptując warunki korzystania ze strony, użytkownik wyraża zgodę, aby skorzystał ze sposobów zwrotu środków finansowych – poprzez przelew bankowy.

 

Aby dokonać zwrotu towaru:

(1) powinni Państwo pobrać oraz wypełnić dokument ZWROTÓW. Poinformować nas mailowo o chęci zwrotu towaru. Mail powinien zawierać dane kupującego oraz numer konta do zwrotu pieniędzy. Towar odsyła kupujący na własny koszt.

(3) zwrotu proszę dokonać na następujący adres:

MOVO GROUP SP. Z O.O.

ul. Grunwaldzka 482, Plewiska 62-064, odbiorca Movogroup;

FIRMA powinna otrzymać towar bez śladów użytkowania wskazujących na to, że towar był użytkowany przez klienta w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz bez uszkodzeń.

W związku z powyższym klient dokonujący zwrotu ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Pytania dotyczące zwrotów prosimy kierować na adres movogroup@gmail.com

Klient ma prawo do otrzymania wartości zwracanego towaru, takiej jaka była przy zamówieniu i kupnie towaru.

Celem uniknięcia wątpliwości, żaden z powyższych zapisów nie ogranicza ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w tym poprzez wysłanie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu lub równoważnego.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

X.2 REKLAMACJE

FIRMA sprzedaje towary używane, jednocześnie mając obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad (za wyjątkiem zużycia wynikającego z normalnego używania rzeczy używanej). W przypadku kiedy klient stwierdzi, że towar posiada wady, może zwrócić towar i żądać zwrotu pieniędzy; może także żądać obniżenia ceny.

FIRMA oferuje używane towary, występujące najczęściej w pojedynczych egzemplarzach, dlatego też nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru podczas reklamacji na taki sam ani też, z uwagi na charakter towarów (używana odzież i akcesoria odzieżowe), usunięcia wady.

Roszczenia klienta z tytułu rękojmi wygasają z upływem 1 roku od dnia wydania towaru klientowi.

Adres dla potrzeb reklamacji towarów jest następujący:

 

MOVO GROUP SP. Z O.O.

ul. Grunwaldzka 482, Plewiska 62-064, odbiorca fanaberiashop.pl;

 

FIRMA zwróci zapłaconą kwotę, tak szybko jak to możliwe i nie później niż 14 dni po otrzymaniu towaru. Zwrot pieniędzy możliwy jest w następujący sposób (według wyboru klienta):

1)  przelewem, na rachunek bankowy podany przez klienta lub

2)  na konto PayPal  

Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: movogroup@gmail.com 

XI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

FIRMA jest zarejestrowana jako administrator z danymi osobowymi. Z przyjęciem następujących, ogólnych warunków użytkownik  wyraźnie i bezwarunkowo wyraża swoją zgodę na nieokreślony czas (ewentualnie zostanie zgłoszona pisemna prośba o zmianę), iż przedstawione przez użytkownika dane będą zbierane, chronione, przetwarzane i wykorzystywane przez FIRMĘ i z pełnomocnictwem przez osoby trzecie w celu prawidłowego wykorzystywania umowy sprzedaży wysyłkowej i dostawy zamówionego towaru, do analiz biznesowych mających na celu ulepszanie usług, przedstawianych przez FIRMĘ, do celów marketingowych i reklamowych i analiz wykonywanych przez FIRMĘ, do przedstawiania informacji odnośnie kampanii marketingowych, promocji i loterii, organizowanych przez FIRMĘ, jak również do wszystkich innych celów, zgodnych z prawem.

Dane osobowe, które to FIRMA obowiązkowo zbiera od swoich klientów, w związku z przetwarzaniem i dostawą ich zamówień, znajdują się w formularzu do rejestracji i w Koszyku przy zamówieniu.

Przedstawienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne ze strony klienta, w każdym momencie klient może uzyskać informację o wykorzystywaniu i przetwarzaniu jego danych osobowych, jak również może usunąć swój profil zawierający dane osobowe. W tym celu klient powinien wysłać pisemną prośbę na adres movogroup@gmail.com.

FIRMA nie przekazuje danych osobowych swoich klientów osobom trzecim, z wyjątkiem wspomnianych wyżej warunków dostawy towaru i warunków przewidzianych w prawie i przyjmuje wszystkie konieczne działania w celu ich ochrony.

W razie jakichkolwiek wątpliwości ze strony klienta, iż jego profil jest używany nieprawidłowo, klient natychmiast powinien skontaktować się z FIRMĄ.

FIRMA nie ma dostępu do danych z karty bankowej, a także do danych uwierzytelniających podczas zapłaty kartą kredytową i debetową lub przez rachunek na PRZELEWY24 i w żaden sposób nie rejestruje ich lub nie przetwarza. Dostęp do nich ma bank, który wydał kartę klienta, PRZELEWY24. One to gwarantują ochronę danych klienta.

 

POLITYKA CIASTECZEK

Czym są ciasteczka (cookies)?

Fanaberiashop.pl wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka to małe pakiety informacji, wysyłane ze strony internetowej do Państwa przeglądarki internetowej i przechowywane na Państwa urządzeniu. Ciasteczka pomagają nam w ułatwieniu dostępu użytkownikom, a także poprawiają funkcjonalność naszej strony. Na przykład pomagają nam zapamiętać nazwę użytkownika lub preferencje, służą nam do analiz odwiedzin naszej strony, a nawet dzięki nim możemy Państwu polecać produkty, które naszym zdaniem będą Państwa interesować.

 

Z jakiego rodzaju ciasteczek korzystamy?

Fanaberiashop.pl wykorzystuje trzy rodzaje ciasteczek:

NIEZBĘDNE CIASTECZKA

Ten rodzaj ciasteczek jest niezbędny do funkcjonowania naszej strony. Niezbędne ciasteczka są wykorzystywane, aby użytkownicy mieli dostęp do swoich profili na naszej stronie lub w celu przygotowania Państwa zamówień. Przechowywane są one przez określony czas na Państwa urządzeniu, aby Państwu pomóc przy korzystaniu z naszej strony.

FUNKCJONANE CIASTECZKA

Funkcjonalne ciasteczka pozwalają nam zapamiętać Państwa preferencje, na przykład jakimi produktami są Państwo zainteresowani, jak również inne Państwa dane osobiste. Te ciasteczka zaoszczędzają Państwu czas i wysiłek podczas zakupów na naszej stronie. Funkcjonalne ciasteczka są przechowywane czasowo na Państwa urządzeniu.  

REKLAMOWE CIASTECZKA

Ten rodzaj ciasteczek wykorzystujemy do analizy działania naszej strony oraz dzięki nim wiemy jak nasi użytkownicy korzystają ze strony. Umożliwia to nam personalizację oferowanej zawartości oraz szybką identyfikację i eliminację różnych problemów. Na przykład możemy wykorzystywać ciasteczka, aby wiedzieć, które produkty cieszą się największym zainteresowaniem wśród użytkowników. Jak również wykorzystując ciasteczka możemy wskazać Państwu produkty lub usługi, które według nas zasługują na Państwa uwagę. Podobnie jak funkcjonalne ciasteczka, reklamowe ciasteczka są tymczasowe.

Kto jeszcze ma dostęp do ciasteczek, wykorzystywanych na naszej stronie?

Podobnie jak wiele innych firm, korzystamy z Google Analytics, w celu monitorowania ruchu na naszej stronie internetowej. Ponadto korzystając z przycisków serwisów społecznościowych (na przykład Facebook) serwis społecznościowy, który stworzył dany przycisk, zapamięta Państwa ruch. Możemy wykorzystywać ciasteczka osób trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności, w celu badania rynku, monitorowania statusu zamówień i poprawy funkcjonalności naszej strony.

Korzystając ze strony Fanaberiashop.pl użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie ciasteczek na swoim urządzeniu, jak również przekazywania ich osobom trzecim, abyśmy mogli zapewnić dostęp do naszej strony i usług elektronicznych, przedstawionych na niej, do śledzenia danych o sprzedaży i odwiedzin na stronie.  

W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z wyrażonej przez siebie zgody na przechowywanie ciasteczek, jak również usunąć je. Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zatrzymanie przechowywania ciasteczek. W tym celu powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli zarejestrowany użytkownik zdecyduje się na zatrzymanie przechowywania ciasteczek, może nie mieć dostępu lub nie będzie mógł korzystać w pełni z funkcjonalności na Fanaberiashop.pl

 

XII.  INNE POSTANOWIENIA

FIRMA jest zobowiązana do prezentowania jedynie towarów, przedstawionych na stronie internetowej, w taki sposób w jakim istnieją naprawdę. Wszystkie informacje, które znajdują się na stronie internetowej, łącznie z, lecz nie tylko, wyglądem, dostępnością i cenami artykułów, są ważne jedynie w momencie prezentowania ich, FIRMA  ma prawo do ich zmiany w dowolnym czasie bez uprzedzenia klientów; nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE.

W przypadku kiedy użytkownik dobrowolnie dokonał subskrypcji biuletynu, FIRMA ma prawo do przesyłania mu biuletynu na podany adres e-mail. Użytkownik w każdym momencie może odmówić otrzymywania biuletynu poprzez kliknięcie na stronie na swoim profilu lub za pomocą dołączonego do biuletynu linku umożliwiającego wypisanie się z niego.

Profile Użytkowników, którzy naruszają regulamin sklepu internetowego, jak również profile Użytkowników, którzy korzystają do innych celów, mogą zostać usunięte. Użytkownicy, którzy często nie odbierają /odmawiają (poza przypadkami odmowy w Rozdziale III, punkcie regulaminu, akapit trzeci obecnego regulaminu) zamówienia z płatnością przy odbiorze i nadużywanie tej metody płatności, może zostać wprowadzona na stałe lub czasowo, tylko płatność elektroniczna. Dla celów niniejszego przepisu należy rozumieć trzy lub więcej nieodebranych / odmówionych (poza przypadkami odmowy w Rozdziale III, punkcie regulaminu, akapit trzeci obecnego regulaminu) zamówień, niezależnie od okresowości i wartości każdego z nich. Spółka ma powyższe prawa i w odniesieniu do użytkowników, którzy mają nieodebrane / odmówione (poza przypadkami odmowy w Rozdziale III, punkcie regulaminu, akapit trzeci obecnego regulaminu) zamówienia o wartości powyżej 1000 zł.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie przy sprzedaży detalicznej towarów klientom końcowym będącym konsumentami, do użytku osobistego. W celu zakupu towarów od nas przez osoby fizyczne lub prawne z celem odsprzedaży, prosimy skontaktować się z nami, by uzyskać indywidualną ofertę.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), FIRMA informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

FIRMA nie jest odpowiedzialna za możliwe błędy, które mogą pojawić się na stronie z różnych przyczyn, szczególnie te spowodowane przez zmiany ustawień, techniczne przyczyny i inne.

FIRMA ma prawo do publikowania banerów reklamowych różnych rodzajów lub odnośników (linków) które mogą być częścią strony, zgodnie z prawem.